Ζήτηση Προσφοράς

Loading...


Ημερομηνία Παράδοσης  5-7 εργάσιμες

Οι τιμές είναι τελικές συμπεριλαμβάνουν όλες τις παραγωγικές διαδικασίες (κοπτικό, καλούπι, κλισέ, φίλμ, κ.α) εκτός από κατασκευή ή προσαρμογή μακέτας εάν απαιτείται και δεν περιέχουν ΦΠΑ και έξοδα αποστολής εάν απαιτούνται.