ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ανήσυχο Πνεύμα!

Την διοίκηση της εταιρεία μας, την χαρακτηρίζει το «ανήσυχο πνεύμα», μια ομάδα έμπειρων είναι ανοικτή σε προτάσεις συνεργασίας, αγοράς εξοπλισμού, αγορά μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών με ίδιο αντικείμενο ή οπουδήποτε άλλο είδος συνεργασίας.